Ελληνικόν Ινστιτούτον Αιγυπτιολογίας

Institut Hellénique d’Égyptologie

Греческий Институт Египтологии

Hellenic Institute of Egyptology

Hellenisches Institut für Ägyptologie

المعهد  اليوناني  للمصريات

ΕΙΔΗΣΕΙΣ – NEWS


24.11.2022
Η Δρ Αλίκη Μαραβέλια συμμετέσχεν online, μέσω ΖΟΟΜ, εις το υβριδικόν Συνέδριον WATER IN THE WORLD’S RELIGIONS, επιτυχώς διοργανωθέν υπό της Σχολής Διδακτόρων Ιστορίας PPKE BTK του Καθολικού Πανεπιστημίου Pázmány Péter της Βουδαπέστης με σχετικήν ανακοίνωσιν: Water in the Macro–Cosmic Architecture of the Universe, according to the Ancient Egyptian Religious and Cosmovisional Forma Mentis: From the Aquatic Chaos before Creation to the Astronomical Water–Clocks of the New Kingdom and Later Periods.

22.11.2022
Το Ελληνικόν Ινστιτούτον Αιγυπτιολογίας συνεχίζει την εκπαιδευτικήν προσφοράν του εις τον ακαδημαϊκόν χώρον μετά μεγάλης επιτυχίας! Εν συνεργασία μετά του Πανεπιστημίου cAin Shams του Καΐρου, άρχισε το Έκτον Διαδυκτιακόν Σεμινάριον Αιγυπτιολογίας, αφιερωθέν εις τον Jean–François Champollion και την αποκρυπτογράφησιν της αρχαίας αιγυπτιακής γραφής. Εν τω μεταξύ τα διαδικτυακά μαθήματα προκεχωρημένων κύκλων συνεχίζονται.

15.11.2022
Το Ελληνικόν Ινστιτούτον Αιγυπτιολογίας, εν συνεργασία μετά της εν Αθήναις Κοπτορθοδόξου Εκκλησίας του Κοπτικού Πατριαρχείου της Αιγύπτου και της Ε.Γ.Ε. διοργάνωσε την προσκεκλημένην διάλεξιν της νέας Γενικής Γραμματέως αυτού και Ιδρυτικού Μέλους του Ινστιτούτου, Καθ. Δρ Sherin Sadek ‘el-Gendi (Καθηγητρίας Κοπτολογίας του Πανεπιστημίου cAin Shams του Καΐρου), εις το Πνευματικόν Κέντρον του Δήμου Αθηναίων (Αίθουσα “Αντώνης Τρίτσης”), μετά μεγάλης επιτυχίας. Η Ομιλήτρια ανέπτυξε το θέμα Οι Γυναίκες στην Κοπτική Αίγυπτο από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα.

21.06.2022
Το Ελληνικόν Ινστιτούτον Αιγυπτιολογίας συνεχίζει την εκπαιδευτικήν προσφοράν του εις τον ακαδημαϊκόν χώρον μετά μεγάλης επιτυχίας! Εν συνεργασία μετά της Αρχαιολογικής Εταιρείας της Αλεξανδρείας, άρχισε το Πέμπτον Διαδυκτιακόν Σεμινάριον Αιγυπτιολογίας. Εν τω μεταξύ τα διαδικτυακά μαθήματα προκεχωρημένων κύκλων συνεχίζονται.

16.06.2022
Εις τα πλαίσια των μηνιαίων online συναντήσεων Zoom (Conversations in Egyptology) αίτινες διοργανώνονται υπό Αιγυπτιολόγων του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ (Καθ. Δρ Arlette David), του Πανεπιστημίου του Tel Aviv και του Πανεπιστημίου της Haifa, η Δρ Δρ Αλίκη Μαραβέλια παρουσίασε το θέμα: “Of Eternity, Everlastingness and Stars: A Quest for Time and Space in Ancient Egypt” εις διεθνές ακροατήριον, τονίζουσα την σπουδαιότητα του αιγυπτιακού πολιτισμού.

14.06.2022
Επίσκεψις της Δρ Hedvig Győry (Μουσείο Καλών Τεχνών, Βουδαπέστη, Ουγγαρία & HEFS-AEC) εv Αθήναις, εις τα πλαίσια του Συμφώνου Συνεργασίας μετά του ΕΙΑ. Μετά την 12ην Γενικήν Συνέλευσιν του ΕΙΑ, η προσκεκλημένη παρουσίασε διάλεξιν περί των Αιγυπτιακών Συλλογών εν Ουγγαρία, εις το φιλόξενον Αμφιθέατρον του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, παρουσιασθείσα υπό της Διευθυντρίας Δρ Άννας-Βασιλικής Καραπαναγιώτου και της Προέδρου.

10.06.2022
Η Δρ Αλίκη Μαραβέλια συμμετέσχεν online, μέσω ΖΟΟΜ, εις το υβριδικόν Συνέδριον THE 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOMEDICAL SCIENCES AND METHODS IN ARCHAEOLOGY, με ανακοίνωσιν σχετικήν με την Παλαιοπαθολογίαν: The Athens Mummy Project and how an Apparent Forensic Dilemma was resolved.

11.05.2022
Συνέντευξις της Δρ Αλίκης Μαραβέλια εις την Δημοσιογράφον Καν Ναταλίαν Χατζηαντωνίου (Ραδιοφωνική Εκπομπή Πολιτισμού: Στο Κόκκινο, 105,5 FM), περί του ΕΙΑ, του βιβλίου της (Ιστορία του Ναυαγού), της Αιγυπτιολογίας, κ.λπ.

18.04.2022
Το ΕΙΑ θρηνεί τον αδόκητον και τραγικόν θάνατον της Γεν. Γραμματέως του, Δρ Nadine Guilhou! Πρόκειται να εκδοθεί αφιερωματικός τόμος εις μνήμην της.

31.12.2021
Μετ’ επιτυχίας εξεδόθη (διεθνώς, εν συνεργασία μετά της Αρχαιολογικής Εταιρείας της Αλεξανδρείας και του Πανεπιστημίου cAin Shams) ο 4ος Τόμος του Επιστημονικού Περιοδικού του Ινστιτούτου (JHIE = Journal of the Hellenic Institute of Egyptology), υπό των Εκδόσεων ΣΕΡΑΠΙΣ, περιέχων 2 εισαγωγικά άρθρα, 12 κύρια άρθρα και 6 βιβλιοκριτικάς. Ο εν λόγω τόμος είναι αφιερωμένος εις το Athens Mummy Project.

20.12.2021
Διαδικτυακή παρουσίασις (μέσω ΖΟΟΜ) του νέου βιβλίου της Δρ Αλίκης Μαραβέλια διά την Ιστορίαν του Ναυαγού, συνδιοργανωθείσα λίαν επιτυχώς υπό των Εκδόσεων ΣΕΡΑΠΙΣ, του Ινστιτούτου, του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων και της ‘Προμάχου Αθηνάς’ (Παραρτήματος της AHEPA).

07.12.2021
Το Ελληνικόν Ινστιτούτον Αιγυπτιολογίας συνεχίζει την εκπαιδευτικήν προσφοράν του εις τον ακαδημαϊκόν χώρον μετά μεγάλης επιτυχίας! Εν συνεργασία μετά της Αρχαιολογικής Εταιρείας της Αλεξανδρείας, άρχισε το Τέταρτον Διαδικτυακόν Σεμινάριον Αιγυπτιολογίας. Εν τω μεταξύ νέα διαδικτυακά μαθήματα προκεχωρημένων κύκλων ξεκινούν.

01.12.2021
Εκυκλοφόρησε το νέον βιβλίον της Δρ Αλίκης Μαραβέλια Η Ιστορία του Ναυαγού: Μετάφραση εκ του Πρωτοτύπου του Αρχαιοτέρου και Ωραιοτέρου Αιγυπτιακού Διηγήματος, υπό των Εκδόσεων ΣΕΡΑΠΙΣ. Το περιεχόμενον αυτού διδάσκεται ως ειδικόν Μάθημα του Σεμιναρίου Αιγυπτιολογίας. Το βιβλίον διατίθεται υπό του Εκδότου και υπό μεγάλων Βιβλιοπωλείων (Ιανός, Πολιτεία, Επί Λέξει, Ευριπίδης, κ.ά.).

14-16.10.2021
Η Δρ Αλίκη Μαραβέλια συμμετείχε εις το Διεθνές Συνέδριον Plants for Health: From Ancient Egypt to Present Day, το οποίον έλαβε χώραν in situ (Βουδαπέστη) και online, επιτυχώς οργανωθέν υπό της HEFS AEC (Dr Hedvig Győry, μετά της οποίας υπεγράφη MoU), μετά του συνεργάτου της Κου Μάρκου Φιλιάνου (Φαρμακοποιού), με διάλεξιν (μέσω ZOOM), περί των ιατρο–φαρμακευτικών ιδιοτήτων του Κύφι και του Αγίου Μύρου, την Πέμπτην 14ην Οκτωβρίου 2021.

04.10.2021
Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου παρουσίασε ως προσκεκλημένη ομιλήτρια διάλεξιν διά την διαδυκτιακήν (διεξαχθείσαν μέσω ΖΟΟΜ) ημερίδα της Εταιρείας Σπαρτιατικών Σπουδών με θέμα Η Σπάρτη συναντά την Αλεξάνδρεια: Οι Βιβλιοθήκες ως Φάροι Πολιτισμού, υπό την Αιγίδα της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης, με θέμα τας Αιγυπτιακάς Συλλογάς εις Ελληνικά Μουσεία ως γέφυρα πολιτισμού μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου.

17.09.2021
Η Δρ Αλίκη Μαραβέλια συμμετείχε εις το (Διαδυκτιακόν) 2nd International Conference on Global Issues of Envi­ronment and Culture, το οποίο διοργανώθη από το Πανεπιστήμιον Henan (Κίνα) και άλλους συνδιοργανωτάς (17η-19η Σεπτεμβρίου 2021), παρουσιάζουσα σχετική διάλεξη.

21.05.2021
Το Ελληνικόν Ινστιτούτον Αιγυπτιολογίας συνεχίζει την εκπαιδευτικήν προσφοράν του εις τον ακαδημαϊκόν χώρον μετά μεγάλης επιτυχίας! Εν συνεργασία μετά της Αρχαιολογικής Εταιρείας της Αλεξανδρείας, άρχισε το Τρίτον Διαδικτυακόν Σεμινάριον Αιγυπτιολογίας. Εν τω μεταξύ τα διαδικτυακά μαθήματα προκεχωρημένων κύκλων συνεχίζονται.

19.04.2021
Εν μέσω πανδημίας, το Ινστιτούτον συνεχίζει την μακράν περάδοσιν των ανοικτών διαλέξεων προς το κοινόν, με την πρώτην διαδικτυακήν διάλεξιν, ήτις διοργανώθη επιτυχώς και με μεγάλην συμμετοχήν κοινού, εν συνεργασία μετά της ομογενειακής οργανώσεως ‘Πρόμαχος Αθηνά’ (DOP), με την υποστήριξιν του Αρχείου Πολιτισμού. Ομιλήτρια ήτο η Πρόεδρος του Ε.Ι.Α., Δρ Δρ Αλίκη Μαραβέλια, με θέμα: Η Γυναίκα στην Αρχαία Αίγυπτο: Κυρία του Ουρανού, Κυρία του Οίκου.

31.12.2020
Μετ’ επιτυχίας εξεδόθη (διεθνώς πλέον, εν συνεργασία μετά της Αρχαιολογικής Εταιρείας της Αλεξανδρείας) ο 3ος Τόμος του Επιστημονικού Περιοδικού του Ινστιτούτου (JHIE), υπό των Εκδόσεων Σέραπις, περιέχων 12 κύρια άρθρα, 4 βιβλιοκριτικάς και 2 νεκρολογίας.

11.11.2020
Εν μέσω πανδημίας, το Ινστιτούτον αρχίζει μετά μεγάλης επιτυχίας, εν συνεργασία μετά της Αρχαιολογικής Εταιρείας της Αλεξανδρείας, το Δεύτερον Διαδικτυακόν Σεμινάριον Αιγυπτιολογίας. Εν τω μεταξύ τα διαδικτυακά μαθήματα προκεχωρημένων κύκλων συνεχίζονται λιαν επιτυχώς.

30.10.2020
Το Ελληνικόν Ινστιτούτον Αιγυπτιολογίας εκφράζει βαθύτατην οδύνην δια την κοίμησιν του Σεβ. Μητροπολίτου Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας, του και Αρχιεπισκόπου Κετίγνης, κυρού Αμφιλόχιου, Επιτίμου Μέλους του ΕΙΑ, και θερμότατα συλλυπητήρια προς την Ορθόδοξον Σερβικήν Εκκλησίαν, ιδίως δε προς τον κλήρον και το χριστεπώνυμον πληρωμα του Μαυροβουνιου! Ες αει άξιος!

30.09.2020
Νέον Μνημόνιον Συνεργασίας (MoU) υπεγράφη από το Ινστιτούτον και την Αρχαιολογικήν Εταιρείαν Αλεξανδρείας. Μεταξύ άλλων, συνεφωνήθη η από κοινού διεθνής έκδοσις του περιοδικού του Ινστιτούτου (JHIE) με την Εταιρείαν και το Ινστιτούτον ως ισοτίμους εταίρους, καθώς και η συνεργασία εις τομείς κοινών Ερευητικών Προγραμμάτων.

20.08.2020
Με μικράν καθυστέρησιν, λόγω της πανδημίας, εξεδόθησαν τα Πρακτικά του 1ου εν Αθήναις Αιγυπτολογικού Συνεδρίου του Ινστιτούτου (Environment & Religion in Ancient & Coptic Egypt: Sensing the Cosmos Through the Eyes of the Divine) από τον εκδ. οίκον Archaeopress: Archaeopress Egyptology 30. Θερμαί ευχαριστίαι οφείλονται εις τον Δρ David Davison και εις άπαντα τα μέλη της Oμάδος του διά την εξαιρετικήν ποιότητα εκτυπώσεως. Η Κυρία Επιμελήτρια του τόμου είναι η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δρ Δρ Αλίκη Μαραβέλια και συνεπιμελήτρια είναι η Δρ Nadine Guilhou (Πανεπιστήμιο του Montpelier 3).

20.05.2020
Εν μέσω πανδημίας, το Ινστιτούτον ήρχισεν μετά μεγάλης επιτυχίας, εν συνεργασία μετά της Αρχαιολογικής Εταιρείας της Αλεξανδρείας, με 15μελες επίλεκτον τμήμα, το Πρώτον Διαδικτυακόν Σεμινάριον Αιγυπτιολογίας. Ήδη από τον Απρίλιον του 2020 είχαν αρχίσει πειραματικώς τα διαδικτυακά μαθήματα προκεχωρημένων κύκλων.

10.02.2020-14.02.2020
Το 2ον Αιγυπτιολογικόν Συνέδριον του Ινστιτούτου εν Αθήναις διοργανώθη με επιτυχίαν και έλαβε χώραν με πολλάς συμμετοχάς διακεκριμένων Αιγυπτολόγων, Κοπτολόγων και άλλων Επιστημόνων εν τω Ξενοδοχείω Titania: Quod est Superius est Sicut Quod est Inferius – Η Κοσμική Υπόστασις και η Γήινη / Κοινωνική Λειτουργία των Γυναικών κατά την Αρχαιότητα εις την Αίγυπτον και εις την Λεκάνην της Μεσογείου. Η νέα προθεσμία υποβολής των άρθρων (λόγω πανδημίας) θα είναι η 30η Απριλίου 2021.

05.02.2020
Πρώτη συνάντησις της Προέδρου του Ινστιτούτου με τον νέον Πρέσβην της Αιγύπτου εν Αθήναις, Εξ. κ. Ismail Khairat, εν τη Αιγυπτιακή Πρεσβεία.

24.11.2022
Dr Alicia Maravelia participated online, via ΖΟΟΜ, in the hybrid international Conference WATER IN THE WORLD’S RELIGIONS, that was very successfully and methodically organized by the PPKE BTK Doctoral School of History of the Pázmány Péter Catholic University of Budapest (Hungary), with a related paper: Water in the Macro–Cosmic Architecture of the Universe, according to the Ancient Egyptian Religious and Cosmovisional Forma Mentis: From the Aquatic Chaos before Creation to the Astronomical Water–Clocks of the New Kingdom and Later Periods.

22.11.2022
The Hellenic Institute of Egyptology continues its educational offer in the academic world with great success! Once more, in collaboration with the University of cAin Shams (Cairo), the Sixth Online Egyptological Seminar for beginners has started, dedicated to Jean–François Champollion and the celebration of the 200 years from the decipherment of the ancient Egyptian script. Meanwhile, advanced courses for experienced students continue online (via Zoom).

15.11.2022
The Hellenic Institute of Egyptology, in close collaboration with the Coptic Orthodox Church (of the Coptic Patriarchate of Egypt) in Athens and the Women’s Union of Greece (E.G.E.), has organized the invited lecture of our new General Secretary and Founding Member, Prof. Dr Sherin Sadek ‘el-Gendi (Professor of Coptology at the University cAin Shams of Cairo), at the premises of the Cultural Centre of the Municipality of Athens (“Antonis Tritsis” Hall), with great success. The Speaker impressed the audience by presenting with clarity her very interesting topic Women in Coptic Egypt from Antiquity to the Present Day.

21.06.2022
The Hellenic Institute of Egyptology continues its educational offer in the academic world with great success! Once more, in collaboration with the Archaeological Society of Alexandria, the Fifth Online Egyptological Seminar for beginners has started. Meanwhile, the advanced courses for experienced students continue online (via Zoom).

16.06.2022
During the monthly encounters on Zoom (Conversations in Egyptology) organized jointly by Egyptologists teaching at the Hebrew University of Jerusalem (Prof. Dr Arlette David), Tel Aviv University and the University of Haifa, Dr Dr Alicia Maravelia presented the topic: “Of Eternity, Everlastingness and Stars: A Quest for Time and Space in Ancient Egypt”, emphasizing the importance of the ancient Egyptian high culture. The event was attended by a pleiade of colleagues and students worldwide.

14.06.2022
Dr Hedvig Győry (Museum of Fine Arts, Budapest, Hungary & HEFS-AEC) visited Athens, in the frame of our MoU. She gave a Lecture, after the 12th General Assembly of the Institute, on the Hungarian Egyptian Collections, in the accommodating premises of the National Archaeological Museum of Athens. The Director of the Museum (Dr Anna-Vasiliki Karapanagiotou) and the Institute’s President (Dr Dr Alicia Maravelia) presented her to the public.

10.06.2022
Dr Alicia Maravelia participated online, via ΖΟΟΜ, in the hybrid Conference THE 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOMEDICAL SCIENCES AND METHODS IN ARCHAEOLOGY, with a paper related to Palaeopathology and the Athens Mummy Project: The Athens Mummy Project and how an Apparent Forensic Dilemma was resolved.

11.05.2022
Dr Alicia Maravelia gave an interview to the Journalist Mrs Natalie Chatziantoniou (Radio Culture Programme: At Red, 105,5 FM), concerning the Institute, her book (on the Story of the Shipwrecked Sailor), Egyptology, the Institute’s Seminar, & c.

18.04.2022
The Institute is mourning the unfair and tragic death of its Secretary General, Dr Nadine Guilhou! A special Volume in Memoriam shall be published.

31.12.2021
The 4th Volume of the Institute’s Egyptological Journal (JHIE = Journal of the Hellenic Institute of Egyptology) has been successfully and internationally published by the Institute, the Archaeological Society of Alexandria and the University of cAin Shams, by SERAPIS Editions, featuring 2 review papers, 12 original papers and 6 book reviews. The Volume is dedicated to the Athens Mummy Project.

20.12.2021
Online Presentation (via ΖΟΟΜ) of the new book by Dr Alicia Maravelia on the Tale of the Shipwrecked Sailor, very successfully co–organized by SERAPIS Editions, the Institute, the Association of Greek Women Scientists and ‘Promachos Athena’ (Women’s Association, Branch of DOP, AHEPA).

07.12.2021
The Hellenic Institute of Egyptology continues its educational offer in the academic world with great success! Once more, in collaboration with the Archaeological Society of Alexandria, the Fourth Online Egyptological Seminar for beginners has started. Meanwhile, new advanced courses for experienced students are starting online (via Zoom).

01.12.2021
A new book authored by Dr Alicia Maravelia, under the title Η Ιστορία του Ναυαγού: Μετάφραση εκ του Πρωτοτύπου του Αρχαιοτέρου και Ωραιοτέρου Αιγυπτιακού Διηγήματος, has appeared by SERAPIS Editions. its content is taught as a special Course in the Egyptological Seminar of the Institute. The book is available from the Publisher and from big Bookstores (Ianos, Politeia, Epi Lexei, Euripides, & c.).

14-16.10.2021
Dr Alicia Maravelia participated in the International Conference Plants for Health: From Ancient Egypt to Present Day, that took place both in situ (Budapest) and online, organized by HEFS AEC (Dr Hedvig Győry, with whom a MoU was signed), with her co–author Mr Markos Filianos, giving a Lec­ture presented online (via ZOOM), on the Medicinal and Pharma­ceutical Properties of the Kyphi and of the Ortho­dox Holy Chrism, on Thurs­day 14th October 2021.

04.10.2021
The Institute’s President presented an invited lecture for the Association of Spartan Studies, during the 1–Day Conference Sparta meets Alexandria: Libraries as Lighthouses of Culture, co–orga­nized by the Association and the Municipality of Sparta, under the Auspices of the Bibliotheca Alexandrina, that was presented online (via ZOOM), on the Egyptian Collections in Hellenic Museums, as a Cultural Bridge between Egypt and Hellas.

17.09.2021
Dr Alicia Maravelia participated in the 2nd International Conference on Global Issues of Envi­ronment and Culture, that took place online, organized by Henan Univer­sity (China) and other co–organizers (17th-19th September 2021), presenting a Lec­ture on Stars, the Firmanent and Skyscapes of Light.

21.05.2021
The Hellenic Institute of Egyptology continues its educational offer in the academic world with great success! In collaboration with the Archaeological Society of Alexandria, the Third Online Egyptological Seminar for beginners has started. Meanwhile, all the advanced courses for experienced students are continuing successfully online (via Zoom).

19.04.2021
Amid the pandemic, the Institute, after more than one year, continues its long tradition of open lectures to the public, with the first internet lecture (via Zoom), which took place very successfully with a lot of participants, in close collaboration with the Hellenic Expatriate Association ‘Promachos Athena’ (DOP), and with the kind support of Archeion Politismou. Speaker was the President of H.I.E. Dr Dr Alicia Maravelia, her topic being: The Woman in Ancient Egypt: Lady of Heavens, Lady of the House.

31.12.2020
The 3rd Volume of the Institute’s Egyptological Journal (JHIE = Journal of the Hellenic Institute of Egyptology) has been successfully and internationally published by the Institute and the Archaeological Society of Alexandria, by Serapis Editions, featuring 12 papers, 4 book reviews, 2 obituaries, & c.

11.11.2020
Amid the pandemic, the Institute begins with great success and participation of numerous students, in collaboration with the Archaeological Society of Alexandria, the Second Online Egyptological Seminar. Meanwhile, the advanced courses are continuing successfully online (all of them via Zoom).

30.10.2020
The Hellenic Institute of Egyptology expresses its deepest sympathy for the dormition of the most Reverent Metropolitan of Montenegro and the Littoral, Archbishop of Cetinje, Mgr Amphilochios, Honourary Member of the Institute, We present our deepest and sincerest condolences to the Serbian Orthodox Church, especially to the clergy and the people of the beautiful Montenegro. Dignus in aeternum!

30.09.2020
A new Memorandum of Understanding and Mutual Collaboration (MoU) has been signed by the Institute and the Archaeological Society of Alexandria. Between other new ventures, the international publication of the institute’s journal (JHIE) has been agreed to be joint, with the Society and the Institute as equal partners, as well as collaboration in Research Projects.

20.08.2020
With some delay, due to the pandemic conditions, the Proceedings of the 1st Egyptological Conference of the Institute in Athens (Environment & Religion in Ancient & Coptic Egypt: Sensing the Cosmos Through the Eyes of the Divine) have been published by Archaeopress: Archaeopress Egyptology 30. Warm thanks are due to Dr David Davison & all the members of his Archaeopress Team for the excellent printing quality. Main Editor of the volume is the Institute’s President Dr Dr Alicia Maravelia & her co-editor is Dr Nadine Guilhou (University of Montpelier 3). The book (of 538 pp, throughout in colour), with many interesting and original papers, is available via Archaeopress.

20.05.2020
Amid the pandemic, the Institute has initiated with success, and in co-operation with the Archaeological Company of Alexandria, with 15 members, the First Online Egyptological Seminar. Pilot lessons for the advanced cycles had already started in April 2020. The courses started via Skype and were later and permanently continued via ZOOM.

10.02.2020-14.02.2020
The 2nd Egyptological Conference of the Institute in Athens has been successfully organized and took place with many participations of distinguished Egyptologists, Coptologists & other Scientists at the premises of Hotel Titania: Quod est Superius est Sicut Quod est Inferius – The Cosmic Hypostasis and Earthly/Social Function of Women During Antiquity in Egypt & in the Mediterranean Basin. Νew deadline for submission of papers (due to pandemic) will be τhe 30th of April 2021. Please submit your papers in due time!

05.02.2020
First meeting of the Institute’s President with H.E. the new Egyptian Ambassador in Athens, Mr Ismail Khairat, at the premises of the Egyptian Embassy.

The Hellenic Institute of Egyptology is a Member of the International Association of Egyptologists

1,853,657 visits since 2011